Home

Glasu Ice cream Snowdonia North Wales

Cynhyrchir gyda balchder yng Nghymru
Gwnaed gyda llaeth ffres gan wartheg sy’n pori ar dir glas gwobredig
Mae hufen iâ Glasu yn cael ei wneud i ryseitiau traddodiadol, gan ddefnyddio ein llaeth ein hunain o Benrhyn Llŷn. Mae ein fferm yn eistedd rhwng mynyddoedd Eryri a’r môr. Mae ein profeydd wedi ei amaethu a’u trin dros sawl cenhedlaeth i safon gwobredig, ac ar y darn hyfryd yma o dir y bydd ein gwartheg yn pori.
PORFEYDD GWYCH, FFERM DEULUOL, GWARTHEG HAPUS, CYNHWYSION O SAFON & HUFEN IÂ CARTREF BENDIGEDIG!
Proudly made in Wales
Made with fresh milk from cows grazed on award winning pastures on our family farm
Glasu ice cream is made to traditional recipes, using our own milk from the Llŷn Peninsula. Our farm sits between the mountains of Snowdonia and the sea. Our pastures have been cultivated over several generations to award winning standards, and our cows graze on this beautiful piece of land.
GREAT PASTURES, FAMILY FARM, HAPPY COWS, QUALITY INGREDIENTS & DELICIOUS HOME MADE ICE CREAM!